00

Asysta dla Batalionu Medycznego „Szpitali”

Batalion medyczny „Szpitalnicy” działa bezpośrednio na linii frontu. Dowódcą batalionu i autorką projektu jest Yana Zinkevych.

Szpitalnicy są ochotniczą organizacją ratownictwa medycznego. Założona organizacja została przez Janę Zinkevich na początku działań wojennych w 2014 r., kiedy Rosja zaanektowała Krym i rozpoczęła walki na południu Ukrainy z pomocą quasi-sił kontrolowanych przez Rosję. Kluczowe cele organizacji:

- Udzielanie pomocy rannym na polu walki.
- Ewakuacja rannych do szpitali.
- Pomoc w procesie rehabilitacji.
- Przeniesienie osoby zmarłej do miejsca pochówku na Ukrainie.

Członkowie organizacji są wolontariuszami, którzy udzielają pierwszej pomocy na linii frontu, z narażeniem życia. Obecnie szpitalnicy przeprowadzili ponad 3000 ewakuacji.

Szpitalnicy nie otrzymują żadnego wsparcia od rządu, a swoją pomoc świadczą dzięki współpracy z wolontariuszami i darowiznom.

01

Social networks

02

Share

We would be grateful if you could share a link to this website so that more people could learn about volunteers and opportunities to help Ukraine.