00

Fundusze odbudowy Ukrainy

Fundusze odbudowy Ukrainy zostały uruchomione na Ukrainie w związku z agresją Rosji.

Rząd wzywa międzynarodowych partnerów, inwestorów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i obywateli do udzielenia Ukrainie wsparcia finansowego, które pomoże przywrócić stabilność ukraińskiej gospodarki i pomoże Ukraińcom w wojnie z Rosją.

Środki pieniężne będą wykorzystywane w zależności od specjalizacji funduszu. Obejmują one wsparcie armii ukraińskiej i pomoc humanitarną dla ofiar, odbudowę zniszczonej infrastruktury i transformację gospodarki, odbudowę małego i średniego biznesu oraz obsługę międzynarodowych zobowiązań finansowych Ukrainy.

Pomoc finansową można przelać na oficjalne konta w hrywnach, dolarach amerykańskich i euro.

01

Share

We would be grateful if you could share a link to this website so that more people could learn about volunteers and opportunities to help Ukraine.